maandag 31 maart 2014

The Tablet is not the Message

Maakt technologie de stap naar innovatie kleiner?

Vorige week konden we op de Samsung Experience days als partner een event inrichten voor onze klanten. We kozen als thema 'A day in the life of a Mobile Worker'. Het onderwerp werd uit diverse hoeken belicht.
Benny Corvers van Prepared Mind sprak als keynote speaker over de mythe van innovatie. Peter Vanwelkenhuysen van Getronics gaf een live demo (altijd een spannend moment) over het gebruik van mobiele devices (laptop, tablet, smartfone) in zijn dagelijks werk. Het belang van een duidelijke technologische visie en keuze binnen een mobiele werkorganisatie werd belicht door Gunther Horemans, senior consultant; eveneens bij Getronics. En Louis Mahy en Yves Danneels, respectievelijk CIO van Record Bank en van Crelan gaven een boeiende customer testimonial.

Ik wil graag twee elementen toelichten. De eerste vaststelling is dat mobiliteit een duidelijk gegeven blijft waar IT departementen een efficiënt, veilig en kosteneffectief antwoord moeten op geven. Het blijft schipperen tussen eisen van de gebruiker (ik wil al mijn info NU en op gelijk welk device) en die van IT (waar eisen m.b.t. IT architectuur nog steeds de bovenhand hebben). Ik vermoed dat deze discussies binnen onafzienbare tijd tot het verleden zullen behoren. De technologische vooruitgang en de markteconomische eisen (kosten en competitief voordeel) zijn van die aard dat een gecontroleerde invoer via  een soort van IT command en control poort zal voorbijgestreefd worden door clouddiensten, zelfstandige app's en devices in een ecosysteem die de problematiek van compliance met legacy zal omzeilen. Met andere woorden het wordt makkelijker om technologie aan elkaar te koppelen, te orkestreren en te beheren. De factoren die men hier dan moet onder controle houden zijn eerder van proces-technische aard: data integriteit, richtlijnen voor gebruik, correcte afspraken rond gebruik van privé materiaal, compensaties...kortom ook de elementen die spelen rond de keuze: 'Here's your own Device', 'Choose your own Device' en 'Bring Your own Device'.

Een tweede opmerking is dat men er niet kan van uitgaan dat technologie innovatie zal stimuleren. Je mag eerder stellen dat technologie (en mobiliteit) kansen bieden om innovatie te stimuleren door het gemak waarmee men informatie kan opvragen, vinden, bewerken en het gemak waarmee men daarover kan communiceren en hierrond kan samenwerken. Waarbij men barrieres van tijd, plaats en hardware makkelijk kan ontwijken. Belangrijk blijft evenwel de bedrijfscultuur waarbinnen al deze technologie is ingebed. 'Information wants to be free', dat weten we al. Maar ze zal niet vlotter stromen in de nieuwe digitale wereld als daar niet aspecten van proces-aanpassing, empowerment, leiderschap en een gedeelede visie m.b.t. samenwerking worden aan verbonden.