dinsdag 12 november 2013

The War for Talent...not just over yet!

We kennen allemaal deze uitdrukking. Ze is al een tijdje gangbaar. Maar het nieuwe is er een beetje af en de hoogdringendheid die ze suggereert is wat afgezwakt door de toestand van onze economie. We werven toch minder aan…het zal toch zo geen vaart lopen. Temeer daar de vrees bestaat dat de prille economische heropleving niet zal gepaard gaan met banengroei. Of althans dat deze jobcreatie toch niet voor de onmiddellijke toekomst is. Arbeidsmarktspecialist Jan Denys laat in De Morgen van 9 november (in ‘Waar blijven de Jobs?’) optekenen dat er misschien “op korte termijn wel groei is maar geen netto jobcreatie.”  Ook UGent econoom Koen Schoors valt hem bij dat dit niet voor onmiddellijk is. Wel twijfelt hij (Schoors) “er niet aan dat de jobs op termijn zullen volgen.” Dus lijkt het een probleem voor de toekomst, niet?

Dat was jobcreatie, maar laten we eens kijken naar de evolutie van de beschikbare arbeidskrachten. Op 5 september richtte B2A in samenwerking met Recruitment 2020 een Masterclass in met als onderwerp ‘Flexibel talent versus Flexibele organisatie’ waar Professor Luc Sels de aanwezige bedrijfsleiders wakker schudde met de niet mis te verstane boodschap dat we naar een schaarste op de arbeidsmarkt gaan. Heel wat cijfers wijzen wel degelijk op een nakende War for Talent!  Er is vooreerst een stabiliserende (zelfs afnemende) werkloosheid. Maar naast een dalende efficiĆ«ntie in matching, een vergrijzing van de bevolking en een snelle transformatie van de banenstructuur is vooral de ‘werkzaamheidsgraad’ zorgwekkend. De werkzaamheidsgraad is het aandeel 20-64 jarigen dat nog aan de slag is. Voor Vlaanderen is dit 71,8% en voor de categorie 25-49 jarigen loopt dit zelfs op tot 86,4%. Dit blijkt een Europees record te zijn! Goed gedaan van ons! Maar dat wijst er wel op dat we eigenlijk nog maar zeer weinig arbeidsreserve of werkzaamheidsreserve hebben! En als de economie verder opkrikt en vanuit een aanzuiveringsbehoefte terug banen creĆ«ert…dan wordt het verhaal best spannend. Hoe gaan we die vacatures dan invullen? We gaan dus wel degelijk naar schaarste op de arbeidsmarkt. En bedrijven zullen zich moeten inspannen om de zo nodige kenniswerkers aan boord te krijgen… en te houden.

Het lijkt er ook op dat we de jobs en vacatures niet langer attractief kunnen verpakken met veel flexibiliteit rond beschikbaarheid (minder uren, meer verlofdagen etc…) De jongeren die vandaag instromen zullen langer (en meer) aan het werk moeten blijven.  Naast het feit dat we de mantra van steeds meer economische groei ook wel eens kritisch moeten gaan bekijken, blijft de directe nood om de druk op de ketel heel concreet voor jonge instromers te verminderen. Door op een andere manier flexibiliteit aan te bieden. Een flexibiliteit in plaats en tijdsbesteding, een flexibiliteit in individuele jobcreatie en objectiefzetting.  Laat dat nu net allemaal zaken zijn die zich kristalliseren rond het Nieuwe Werken. The War for Talent is een heel duidelijke driver voor HNW. En daardoor alleen al verdient HNW een plaats op de strategische agenda van de CEO & CHRO.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten